ITM

ITM

Twój doradca w świecie IT

Umowa licencyjna

Każdy z programów komputerowych tworzonych przez firmę ITM Marcin Myśliwiec jest chroniony prawem autorskim. Oprogramowania używać można dopiero po uiszczeniu opłaty licencyjnej.

Licencja bezterminowa

Licencja udzielana jest bezterminowo oraz nie jest zależna od liczby stanowisk, na których jest używana.

Licencja subskrypcyjna

Licencja udzielana jest na czas podany w zamówieniu i rozliczana w cyklach miesięcznych lub rocznych. Rezygnacja z subskrypcji musi nastąpić 15 dni przed datą zakończenia bieżącego okresu subskrypcyjnego.

 

Każdy użytkownik korzystający z oprogramowania tworzonego przez firmę ITM Marcin Myśliwiec akceptuje niniejszą umowę.

 

Użytkownik zobowiązany jest do używania oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Użytkownik ma prawo instalować oprogramowanie na  dowolnym stanowisku w obrębie jednostki gospodarczej, która tą licencje nabyła, wyłącznie na sprzęcie który jest kompatybilny z danym oprogramowaniem.

 

Firma ITM Marcin Myśliwiec nie bierze odpowiedzialności za dokonywane przez użytkownika własnoręczne modyfikacje kodu  źródłowego. Wszelkie modyfikacje oprogramowania są zabronione.

 

Licencjobiorca nie może wynajmować, dzierżawić oprogramowania innym podmiotom bez zgody Licencjodawcy.

 

Dane gromadzone za pomocą oprogramowania są wyłączną własnością Licencjobiorcy.

Firma ITM Marcin Myśliwiec nie bierze odpowiedzialności za dane gromadzone i przetwarzane za pomocą stworzonego oprogramowania. Zabezpieczenie ich przed utratą leży w gestii Licencjobiorcy.

Firma ITM Marcin Myśliwiec nie odpowiada za jakiekolwiek szkody  (prawne lub materialne i inne) wynikające z pracy na stworzonym oprogramowaniu.

 

W przypadku współpracy tworzonego oprogramowania z innym programem np. systemem sprzedaży InsERT Subiekt, Licencjodawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie stworzonego oprogramowania w wyniku zmian w systemie źródłowym (np. InsERT Subiekt) dokonanym po zakupie licencji.

ITM Marcin Myśliwiec
ul. Konwaliowa 124
42-280 Częstochowa
NIP: 949-193-01-14

X